unnistall

Posted 1 week ago
with 610 notes

via: maihoumu
source: ftmangacaps

Posted 1 week ago
with 6758 notes

via: tsukinomisu
source: namikazes

Mikasa Ackerman | Asked by Knellings

Posted 1 week ago
with 92 notes

via: tsukinomisu
source: kojiiro

Member favorite circus >> Joker -> Kuroshitsuji

bakaunagi:

another excellent 4kids dub

bakaunagi:

another excellent 4kids dub

Posted 3 weeks ago
with 3375 notes

via: maihoumu
source: koukoro

*:・゚✧ The cutie pie → Izumi Sena *:・゚✧

"Hey, eu vi seu Tumblr" 

tiadotoddynho:

image

Posted 3 weeks ago
with 120 notes

via: kurolove

She is me, and I am her. Our existence is both the same and different. Alice. That was the name we were given.

She is me, and I am her. Our existence is both the same and different. Alice. That was the name we were given.

Fecho uma guia do Tumblr, abro outra e vou pro Tumblr. 

um-vampiro-rockeiro:

image

rivialle-heichou:

frog
[please do not remove source]

rivialle-heichou:

frog

[please do not remove source]